Metodyka Integrowanej Produkcji Aronii

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), zatwierdziła i opublikowała Metodykę Integrowanej Produkcji Aronii, stworzoną przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W opracowaniu szczegółowo opisano m.in planowanie i zakładanie plantacji aronii, jej nawożenie, regulowanie zachwaszczenia, pielęgnację plantacji czy ochronę przed chorobami i szkodnikami jak i zasady na jakich będą wydawane certyfikaty Integrowanej Produkcji Aronii.

Podstawowym warunkiem przyznania certyfikatu IP jest prowadzenie produkcji zgodnie z niniejszą metodyką zatwierdzoną przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz przejście szkolenia z zakresu integrowanej produkcji.

Wersja do pobrania z naszej strony lub ze strony PIORiN