Metodyka Integrowanej Produkcji owoców aronii

Prace nad stworzeniem, pierwszej w historii, Metodyki Integrowanej Produkcji owoców Aronii dobiegły końca. Program został opracowany w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach pod kierunkiem dr hab. Pawła Wójcika. Do zainicjowania projektu, oraz pozyskania środków z Ministerstwa Rolnictwa, przyczynił się klaster Zjednoczona Aronia. W konsultacjach merytorycznych brał także udział mgr inż. Piotr Eggert.

Dzięki wdrożeniu integrowanego systemu, producenci owoców aronii, mają szansę ma uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość owoców. Certyfikat ten jest niezbędnym minimum w przypadku eksportu owoców i warzyw do niektórych państw. Główni przetwórcy na rynku polskim, także poważnie zastanawiają się nad skupem tylko surowca certyfikowanego, co może wiązać się ze wzrostem jego ceny.

Nadzór nad systemem sprawowany jest przez Państwową inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jednak certyfikacja prawdopodobnie zostanie powierzona podmiotom certyfikującym.

Więcej o samej integrowanej produkcji roślin w ulotce Ministerstwa Rolnictwa (wersja ulotki do pobrania): POBIERZ PDF