Wznowienie książki „Aronia Superowoc”

Miło nam poinformować, że wznowiona została publikacja książki o aronii pt. „Aronia superowoc” pod redakcją prof. Iwony Wawer. Jednym ze współautorów pozycji jest mgr Piotr Eggert.

Wznowienie książki było możliwe dzięki pozyskaniu przez Polskie Zrzeszenie Plantatorów Aronii środków z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Książkę można otrzymać na najbliższym walnym zebraniu członków KZPA 19 marca 2016.